Farhia Mohamed

female

Oslo, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 500 NOK

Phone 400 NOK

In person 776 NOK

Hub 552 NOK

All prices are based on a 1 hour session

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

Høyskolen i oslo og Akershus

-

Høyskolen i oslo og Akershus Oslo

Bachelor i Sosialt Arbeid

2012 - 2015

Additional interpretation courses:

Tolking i offentlig sektor

3000 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!