............ ..........

Kløfta, Norge

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høgskole Mitrovicë, Kosovë

1982 - 1984

Videregående skole / elektro Pejë, Kosovë

1977 - 1981

Påbyggingsemner i tolking:

Tolke kurser organisert av Politiet og UDI

Tolke Utdannelse ved HiOA

10000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!