............ ..........

Kløfta, Norge

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

Høgskole Mitrovicë, Kosovë

1982 - 1984

Videregående skole / elektro Pejë, Kosovë

1977 - 1981

Additional interpretation courses:

Tolke kurser organisert av Politiet og UDI

Tolke Utdannelse ved HiOA

10000 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!