Nikolay Gerov

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 300 NOK

Telefon 300 NOK

Fremmøte 300 NOK

Stillerom 300 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 300 NOK

Telefon 300 NOK

Fremmøte 300 NOK

Stillerom 300 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Bestått en språktest

Skjerm 200 NOK

Telefon 200 NOK

Fremmøte 200 NOK

Stillerom 200 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 200 NOK

Telefon 200 NOK

Fremmøte 200 NOK

Stillerom 200 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 300 NOK

Telefon 300 NOK

Fremmøte 300 NOK

Stillerom 300 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg kan tolke/ oversette alle kombinasjoner av norsk, engelsk, tysk, russisk, makedonsk og bulgarsk. Jeg er registrert som enkeltpersonforetak i Brønnøysundregistrene, org. nr. 995 967 812 (2010-nå).

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Oslo

bulgarsk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i bulgarsk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2012 - 2012

Nasjonalt tolkeregister Tolkeportalen Oslo

makedonsk tolk (nivå 5): Tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT) og kurs i tolkens ansvarsområde (TAO)

2011 - 2011

Universitetet i Tromsø Tromsø

Mastergrad, fred og konflikttransformasjon

2004 - 2007

Sofia Universitet, Sofia, Bulgaria Sofia, Bulgaria

Mastergrad, internasjonale forbindelser

1998 - 2003

Universitetet i Oslo Oslo

Årsstudie, norsk

2008 - 2011

Universitetet i Tromsø Tromsø

praktisk pedagogisk utdanning, PPU (lærerutdanning)

2005 - 2006

Universitetet i Tromsø Tromsø

årsstudie, engelsk

2004 - 2005

Universitetet i Tromsø Tromsø

trinn 3, eksamen i norsk (avansert), karakter B

2004 - 2004

Staendige Konferenz der Kultusminister (KMK) Bonn, Tyskland

Deutsches Sprachdiplom, Stufe II, eksamen i tysk

1998 - 1998

Pushkin skole Varna, Bulgaria

eksamen i russisk

1998 - 1998

Universitetet i Oslo Oslo

juridiske emner (30 studiepoeng): utlendingsrett, asyl- og flyktningerett og internasjonal humanitær rett

2011 - 2011

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) Oslo

russisk tolk (nivå 3): tolkeutdanning i russisk/ norsk (Tolking i offentlig sektor, 30 studiepoeng)

2017 - 2017

2500 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!