Grazyna Tveiten

female

Tromsø, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 816 NOK

Phone 816 NOK

In person 816 NOK

Hub 816 NOK

All prices are based on a 1 hour session

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Additional interpretation courses:

Tolketeori i praksis

Realia og terminologi

Tolking i retts-og nemdsmøter

Tolkens kommunikative kompetanse

Norsk for tolker

Flerkulturell forståelse i tolking

Simultantolking

Tolking fra skrift til tale

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!