Hanan Omrani Karandi

female

Sola, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Video 310 NOK

Phone 248 NOK

In person 465 NOK

Hub 372 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Hei . per i dag jeg jobber for NoriCom og jeg har jobbet siden år 2002. også har hatt andre jobber i mellom tiden ,men nå har jeg kun noen få oppdrag på telefon Og ingen opp møte oppdrag, fordi jeg har flyttet til Sola Kommune for noen måneder Siden .jeg er 50 år gammel ,og jeg har bodd i Norge siden år 1987. jeg skal ha Autorisering Prøve om ikke så lenge , jeg har utdannet på NKI skole som en løyve havere og jeg har jobbet kurs ansvarlig i en konsulent firma ,BSRi 6 .år.

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

videregående skole / NKI skole Syria og Norge

- 2007

Additional interpretation courses:

Norsk , engelsk ,salg å service kurs, Barn og sikring kurs ,Barn og Ungdom Psykologi kurs.

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!