Ibragim Malaev

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 500 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 500 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Medisinsk Høyskole Grozny, Russland

Tannlege

1992 - 1997

Medisinsk Høyskole Grozny, Russland

1989 - 1992

Videregående skole for voksne Hønefoss, Ringerike

2002 - 2003

Høyskole i Buskerud Hønefoss, Ringerike

2004 - 2005

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!