Tolker Profil

male

Stavanger, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Universitetet i Oslo Oslo

Autorisasjonseksamen - Statsautorisert tolk

2012 - 2013

Universitetet i Oslo Oslo

Tolkeutdanning (15 stp)

2004 - 2005

Universitetet i Stavanger Stavanger

Bachelor i ingeniørfag - Studieretning for elektronikk

1999 - 2004

4000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!