Jørgen Årnes

male

Oslo, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 460 NOK

Phone 368 NOK

In person 690 NOK

Hub 552 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Jeg begynte å jobbe som freelance tolk i 2010 og tok tolkeutdanningen på HIOA i 2014. Siden jeg begynte som tolk har jeg tilegnet meg erfaringer gjennom forskjellige aktører i offentlig sektor.

Areas of expertise:

  • Utlendingsforvaltning
  • Utdanning og undervisning
  • Sosial- og trygdevesen
  • Rettsvesen
  • Psykisk helse
  • Kriminalomsorg
  • Barnevern
  • Politi
  • Helse

Interpretation types:

  • In Person Assignment

Education:

Høgskolen i Oslo og Akershus Oslo

2013 - 2014

900 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!