Laith Hussain

male

Kongsberg, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
*Morsmål
Dialekt: Alle
Dialekt: -
Aksent: Arabisk
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 160 NOK

Telefon 180 NOK

Fremmøte 300 NOK

Stillerom 200 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Tolk (norsk- Arabisk). Laith A Hussain, er en positiv og tålmodig man som fatter stor interesse for å jobbe som tolk. Jeg ønsker en jobb der jeg får bruke mine kvaliteter og interesser fullt ut i en utfordrende, samfunnsnyttig og viktig jobb som kan utgøre en forskjell for den enkelte. Jeg er en ressurs person som er utviklingsorientert, fleksibel og har vilje og evne til å samarbeide. Gjennom min tid i Sverige og Norge har jeg jobbet som freelance rådgiver med "integrering" og "flerkulturelle samfunn", freelance tolk (Arabisk - Norsk) og jeg er også tospråklige faglærer (Norsk-Arabisk). Jeg har erfaring fra flere prosjekter knyttet til integrering, flerkulturell forståelse og arbeid med målsetting å knytte bånd mellom ulike etniske grupper. Samtidig har jeg fått mange tolk oppdrager. Jeg har også jobbet i flere kommune som tolk og oversetter fra norsk til arabisk. Jeg har studert arabisk-norsk på høgskolen i Bergen og er klar over at tolkeyrket er krevende og innebærer mye ansvar. I tillegg til min varierte arbeidsbakgrunn har jeg utdannelse innen pedagogikk. Dette sammen med mine praktiske erfaring gjøre at jeg passer veldig godt i en stilling hos dere. Jeg er ledig for tolkeoppdrager dag, kveld og helge. Gjerne tar kontakt med meg. Ser fram til å høre fra dere. Viser ellers til min CV. Med vennlig hilsen, Laith A Hussain

Aktuelle fagområder:

  • Utdanning og undervisning
  • Sosial- og trygdevesen
  • Psykisk helse
  • Barnevern
  • Helse

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Studieprogram i Norsk-Arabisk Bergen høgskolen

1års studieprogram

2007 - 2008

Nord universitet, Nesna Nesna kommune

Bachlor for Tospråklig faglærerutdanning i Arabisk- Norsk

2007 - 2012

Nordlanduniversitiet Bodø

Studieporogram master i praktiske kunnskap

2012 - 2013

Påbyggingsemner i tolking:

introduktionstolkning

Sykepleietolkolkning

Asyltolkning

Arabisk-Norsk for tospråklig lærer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!