Lockman Myran

male

Løten, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 445 NOK

Telefon 445 NOK

Fremmøte 445 NOK

Stillerom 445 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 445 NOK

Telefon 445 NOK

Fremmøte 445 NOK

Stillerom 445 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 445 NOK

Telefon 445 NOK

Fremmøte 445 NOK

Stillerom 445 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 500 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høgskolen i Lillehammer Lillehammer

Bachelor i film- og fjernsynsvitenskap. Holder på med master-utdanningen

1996 - 2014

Niss Oslo

2- årig Regiutdanning

1996 - 1998

Universitet i Bagdad Bagdad

Cand.mag juss

1986 - 1990

Påbyggingsemner i tolking:

Yrkesetikk og profesjonskunnskap, høsten 2008 ved HIOA

Konsekutiv tolking av dialog norsk/nordkurdisk (kurmanji/badini), høsten 2008 ved HIOA

Tolking i retts- og nemdsmøter, høsten 2009 ved HIOA

Dialogtolking norsk/arabisk, høsten 2009 ved HIOA

Flerkulturell forståelse i tolking, våren 2011 ved HIOA

Tolkens kommunikative kompetanse, høsten 2013 ved HIOA

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!