Mani Rahimi

male

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 460 NOK

Phone 368 NOK

In person 690 NOK

Hub 552 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Video 310 NOK

Phone 248 NOK

In person 465 NOK

Hub 372 NOK

All prices are based on a 1 hour session
*Native
Dialect: Iransk
Dialect: -
Accent: Teheran
Accent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Video 460 NOK

Phone 368 NOK

In person 690 NOK

Hub 552 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Har vært tolk siden 1999 og har tolket blant annet for UDI, UNE, Retten og Politiet. Jeg har tolke utdanning i Sorani som er mitt nmorsmål, men meste av oppdragene har vært på Dari eller Farsi, siden min hele skolegang har vært på Farsi. Jeg er også skribent i mine tolkespråk på et avansert nivå. Derfor kan jeg si at jeg har et godt vokabular i Persis (Både dari og farsi) og kuridisk (sorani). Jeg har tolkeutdanning i Sorani som er mitt morsmå, men behersker persisk like bra!

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment
1000 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!