Mani Rahimi

male

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 460 NOK

Telefon 368 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 310 NOK

Telefon 248 NOK

Fremmøte 465 NOK

Stillerom 372 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: Iransk
Dialekt: -
Aksent: Teheran
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 460 NOK

Telefon 368 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Har vært tolk siden 1999 og har tolket blant annet for UDI, UNE, Retten og Politiet. Jeg har tolke utdanning i Sorani som er mitt nmorsmål, men meste av oppdragene har vært på Dari eller Farsi, siden min hele skolegang har vært på Farsi. Jeg er også skribent i mine tolkespråk på et avansert nivå. Derfor kan jeg si at jeg har et godt vokabular i Persis (Både dari og farsi) og kuridisk (sorani). Jeg har tolkeutdanning i Sorani som er mitt morsmå, men behersker persisk like bra!

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag
1000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!