Mansour Vafa

male

Oslo, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning

Video 660 NOK

Phone 528 NOK

In person 990 NOK

Hub 792 NOK

All prices are based on a 1 hour session
Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 460 NOK

Phone 368 NOK

In person 690 NOK

Hub 552 NOK

All prices are based on a 1 hour session

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Additional interpretation courses:

Tolking i retts- og nemndsmøter ved høyskolen i Oslo

Flerkulturell forståelse i tolking ved høyskolen i Oslo

Tolkens kommunikative kompetanse ved høyskolen i Oslo

Tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk ved høyskolen i Oslo

Primavista tolking (Tolking fra skrift til tale) vedhøyskolen i Oslo

Tolke- og oversetterfagets historie ved høyskolen i Oslo

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!