Mansour Vafa

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning

Skjerm 660 NOK

Telefon 528 NOK

Fremmøte 990 NOK

Stillerom 792 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 460 NOK

Telefon 368 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Påbyggingsemner i tolking:

Tolking i retts- og nemndsmøter ved høyskolen i Oslo

Flerkulturell forståelse i tolking ved høyskolen i Oslo

Tolkens kommunikative kompetanse ved høyskolen i Oslo

Tolking av monologer - hukommelse og notatteknikk ved høyskolen i Oslo

Primavista tolking (Tolking fra skrift til tale) vedhøyskolen i Oslo

Tolke- og oversetterfagets historie ved høyskolen i Oslo

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!