Maria Jose Maciel

female

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 1: Tolker med statsautorisasjon og tolkeutdanning

Om

Tolk siden 2001. Første statsautorisert tolk i norsk-portugisisk i Norge (2006). Tolkeutdanning fra HiOA. Konferansetolk siden 2005. Godkjent teoriprøvetolk. Statsautorisert translatør siden 2004.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Universitet i Oslo

Bachelor- og mastergrad i portugisisk

-

Høgskolen i Oslo og Akershus

Pågående bachelorgrad i tolking

-

Universidade do Vale do Rio do Sinos, Brasil

Fem års studie i portugisisk

-

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!