Maria Vaiarello

female

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 4: Oversettere med grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 550 NOK

Telefon 288 NOK

Fremmøte 540 NOK

Stillerom 432 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!