Mazen Mohammad Alabtah

male

Larvik , Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 210 NOK

Telefon 180 NOK

Fremmøte 315 NOK

Stillerom 252 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jeg har vært i Norge i 4 år, i dag jobber jeg som en miljøarbeider i en bolig for enslige mindreårige flyktninger i Larvik. I tillegg så har jeg jobbet som en tolk i 15 måneder, både for Noricom og Tolketjeneste i Larvik kommune. Jeg besto Bergenstest

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Damaskus institutt Damaskus

Høyskole apotektekniker

2009 - 2011

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!