Mohamed Mahgoub

male

Oslo, Norge

Language skills

Dialect: -
Dialect: -
Accent: -
Accent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Video 750 NOK

Phone 500 NOK

In person 850 NOK

Hub 750 NOK

All prices are based on a 1 hour session

About

Opprinnelig er jeg fra Egypt, og har bodd i Oslo i 37 år, er gift og har to voksne døtre. Jeg har jobbet som tolk i flere år innen helse, NAV, barnevern, Politiets Utlendingsenhet og UDI. Er utdannet tolk fra Høyskolen i Oslo Akershus. Jeg har også oversatt tre bøker, artikler og tidsskrifter. I tillegg har jeg hatt flere oppdrag med å oversette dokumenter og offentlige attester til norsk. Mitt viktigste anliggende er å bistå deg som en profesjonell tolk.

Areas of expertise:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Interpretation methods:

 • Konsekutivtolking

Interpretation types:

 • Video Assignment
 • Phone Assignment
 • In Person Assignment
 • Video Room Assignment

Education:

Høyskolen i Oslo og Akershus Oslo

Tolkning i offentlig sektor

2017 - 2017

Additional interpretation courses:

TAO - Tolkens ansvarsområde, Høyskolen i Oslo og Akershus

ToSPoT - Tospråktesten, Høyskolen i Oslo og Akershus

1500 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!