Mohamed Mahgoub

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 750 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 850 NOK

Stillerom 750 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Opprinnelig er jeg fra Egypt, og har bodd i Oslo i 37 år, er gift og har to voksne døtre. Jeg har jobbet som tolk i flere år innen helse, NAV, barnevern, Politiets Utlendingsenhet og UDI. Er utdannet tolk fra Høyskolen i Oslo Akershus. Jeg har også oversatt tre bøker, artikler og tidsskrifter. I tillegg har jeg hatt flere oppdrag med å oversette dokumenter og offentlige attester til norsk. Mitt viktigste anliggende er å bistå deg som en profesjonell tolk.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høyskolen i Oslo og Akershus Oslo

Tolkning i offentlig sektor

2017 - 2017

Påbyggingsemner i tolking:

TAO - Tolkens ansvarsområde, Høyskolen i Oslo og Akershus

ToSPoT - Tospråktesten, Høyskolen i Oslo og Akershus

1500 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!