natcha seljestokken

female

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: Vestlandet
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 275 NOK

Telefon 225 NOK

Fremmøte 375 NOK

Stillerom 325 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

HSH Haugesund

EVU

2011 - 2017

UiO Oslo

Master

2018 -

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!