Profil

natchaseljestokken

Kvinne |Oslo, Norge

Mine språk

Morsmål*
DialektVestlandet
Dialekt-
Aksent-
Aksent-

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm450 NOK

Telefon400 NOK

Fremmøte500 NOK

Videorom450 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Kompetanseområder

 • Health
 • Police
 • Child welfare
 • Correctional service
 • Mental Health
 • Judiciary
 • Social and welfare security systems
 • Education and teaching
 • Immigration management

Tolkemetoder:

 • Consecutive interpretation

Tolketyper:

 • Skjerm
 • Telefon
 • Fremmøte
 • Videorom

Utdannelse:

Universitetet i Oslo (UIO) Oslo

Master i Rettsvitenskap (JUS)

Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA)

EVU, Norsk som andrespråk

Universitet i Stavanger (UIS)

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

2009-2010

Høgskulen på Vestlandet (HVL), Sykepleierutdanning,

Sykepleierutdanning,

2011-2014

Høyskolen på Vestlandet Stord

EVU i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU),

2012-2017

Sjekk tilgjengelighet

MAN
TIR
ONS
TOR
FRE
LØR
SØN

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00

Bestill tolkeoppdrag på den valgte dagen

Starttid*

Starttid*

Varighet*

Varighet*