Randa Mohamad

female

Gjøvik, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 160 NOK

Telefon 150 NOK

Fremmøte 200 NOK

Stillerom 180 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Jag bor i Norge siden 2009 og liker å snakke med folk og alle synes alt jeg er veldig flink og uttale mitt er forståelig

Tolkemetoder:

  • Konsekutivtolking

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!