Rasidgul Mangal

male

Halden, Norge

Mine språkkunnskaper

*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Bestått en språktest

Skjerm 300 NOK

Telefon 300 NOK

Fremmøte 315 NOK

Stillerom 300 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Bestått en språktest

Skjerm 300 NOK

Telefon 300 NOK

Fremmøte 300 NOK

Stillerom 300 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Min tolkeerfaring strekker seg ut over en periode på fem til seks år. Mine ferdigheter gjelder tolking både fra Pashto til Norsk og Dari(persisk) til Norsk. Kjenner det norske samfunnet godt og har derfor tolket i ulike situasjoner som i rettsvesenet, politiet, advokater og helse/omsorg. Opprinnelig kommer jeg fra Afghanistan og har levd og arbeidet her i Norge i 16 år. Jeg har jobbet for HeroTolk, Salita, Amesto, Tolk-en også videre i løpet av tolke karrieren.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag
5500 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!