Samirs Askerovs

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 600 NOK

Telefon 600 NOK

Fremmøte 700 NOK

Stillerom 700 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 600 NOK

Telefon 600 NOK

Fremmøte 600 NOK

Stillerom 600 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 600 NOK

Stillerom 600 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Mastergrad i rettsvitenskap. I tillegg har jeg fordypning i EØS –rett og Økonomistyring. Jeg har i mange år bodd i Tyskland hvor jeg har tilegnet meg bred regnskapserfaring. I Tyskland jobbet jeg for en internasjonal forening som opererte både i Tyskland og Latvia. I Norge har jeg hatt tre måneders praksis i et advokatfirma hvor jeg jobbet med regnskap. Jeg har også tatt et kurs på Reaktorskolen for å tilegne meg kunnskap om norsk regnskapssystem og norske regnskapsregler For meg er veldig viktig å utvikle kompetanse i riktige fagmiljø også bidra med egen erfaring og initiativ. Har erfaring å jobbe med mennesker som foredragsholder og dette er noe jeg liker å gjøre. Jeg har siden jeg var 11 år gammel drevet med kampsport. Jeg er fortsatt aktiv utøver, og er i tillegg dommer i Norges Kickboxing Forbund. Som person er jeg, noe som også sporten min har bidratt til å forsterke, strukturert og målrettet, mestrings- og målrettet. Jeg behersker fem språk og jeg er vant til å jobbe i internasjonale miljøer, og er vant til å omgås mennesker fra ulike steder og fra ulike kulturer.

Aktuelle fagområder:

  • Utlendingsforvaltning
  • Sosial- og trygdevesen
  • Rettsvesen
  • Privat næringsliv
  • Barnevern
  • Politi

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

UNIVERSITETET I LATVIA RIGA

MASTER I JUSS

2003 - 2009

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!