Soheil Mashayekh

male

Oslo, Norge

About

Jeg bor i Oslo kommune og driver med tolking i språkene dari og persisk i 18 år .Hoved profesjonen min er helsefag og jobber som vernepleier . Jeg er blitt nylig bosatt i Oslo kommune men før det jobbet jeg i Trondheim kommune tolketjeneste TMN .Jeg tolker på mange ulike instanser som bl. annet flyktningshelsetjeneste ,nav og helse og velferd fastlege og sykehus ,skoler og barnehager ,og advokat tjeneste ,eller fylkesnemda . Jeg tolket også for UDI på asyl interviju med nyankomne asylsøkere . Jeg hører til kategorie 5 som tolk og er registrert i tolkeregister over hele landet .

Areas of expertise:

  • Helse

Interpretation methods:

  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking

Interpretation types:

  • Video Assignment
  • Phone Assignment
  • In Person Assignment
  • Video Room Assignment

Education:

HIST helse og sosial fag høyskole Trondheim

Bachlor

1998 - 2001

Additional interpretation courses:

TOSPOT OG SEMINARER I TOLKING OG TOLKE ETISKE RETNINGSLINJER, BARNEVERN , OG JUS

12000 hours

Manage all your interpretation bookings in one place.

TikkTalk is an open marketplace for interpretation services. Sign up for free and book an interpreter today!