Soheil Mashayekh

male

Oslo, Norge

Om

Jeg bor i Oslo kommune og driver med tolking i språkene dari og persisk i 18 år .Hoved profesjonen min er helsefag og jobber som vernepleier . Jeg er blitt nylig bosatt i Oslo kommune men før det jobbet jeg i Trondheim kommune tolketjeneste TMN .Jeg tolker på mange ulike instanser som bl. annet flyktningshelsetjeneste ,nav og helse og velferd fastlege og sykehus ,skoler og barnehager ,og advokat tjeneste ,eller fylkesnemda . Jeg tolket også for UDI på asyl interviju med nyankomne asylsøkere . Jeg hører til kategorie 5 som tolk og er registrert i tolkeregister over hele landet .

Aktuelle fagområder:

  • Helse

Tolkemetoder:

  • Simultantolking
  • Konsekutivtolking

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

HIST helse og sosial fag høyskole Trondheim

Bachlor

1998 - 2001

Påbyggingsemner i tolking:

TOSPOT OG SEMINARER I TOLKING OG TOLKE ETISKE RETNINGSLINJER, BARNEVERN , OG JUS

12000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!