Suwanna Lian

female

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 2: Tolker med statsautorisasjon

Skjerm 600 NOK

Telefon 600 NOK

Fremmøte 600 NOK

Stillerom 816 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

  • Utlendingsforvaltning
  • Utdanning og undervisning
  • Sosial- og trygdevesen
  • Politi
  • Helse

Tolkemetoder:

  • Konsekutivtolking

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Thammasat University Bangkok, Thailand.

Bachelor i økonomi-regnskap

1972 - 1977

1800 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!