Vaha Magomadov

male

Røyse, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 460 NOK

Telefon 368 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 450 NOK

Telefon 360 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 450 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Har begynt å jobbe som tolk i 2003. Har tolken for UDI, UNE, retten, politi, helsevesenet. I tillegg til tolkeutdannelse har høgskole fra Norge. Siden 2006, jobber som rådgiver ved Flyktningkontoret i Lunner, siden 2009 i Bærum.

Aktuelle fagområder:

 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Høgskole Oslo

Tolkeutdanning

2008 - 2009

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!