Varinder Paul

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: Indisk/pakisatansk
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 400 NOK

Telefon 400 NOK

Fremmøte 400 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 400 NOK

Telefon 400 NOK

Fremmøte 375 NOK

Stillerom 375 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
*Morsmål
Dialekt: -
Dialekt: Indisk/Pakistansk
Aksent: -
Aksent: Indisk/pakistansk

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 400 NOK

Telefon 400 NOK

Fremmøte 375 NOK

Stillerom 375 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Tolketyper:

  • Skjermoppdrag
  • Telefonoppdrag
  • Fremmøte
  • Videoromsoppdrag

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!