Yahoube Sow

male

Oslo, Norge

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 552 NOK

Alle priser er basert på møter på én time
Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 5: Personer med bestått tospråklig test og grunnleggende tolkeopplæring

Skjerm 500 NOK

Telefon 500 NOK

Fremmøte 690 NOK

Stillerom 500 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

• Dyktig Tolk med lang erfaring med sertifisering innen Tolking i offentlig sektor.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Politikk
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Universite Cheikh Anta Diop Dakar

DUEL 2 i Engelsk sivilisasjon litteratur og språkvitenskap

1989 - 1991

Universite Cheikh Anta Diop Dakar

Spesialisering i Utenlandsk sivilisasjon

1991 - 1995

BI Telemark

Spesialisering i Logistikkledelse og Supply Chain Management

2001 - 2002

Påbyggingsemner i tolking:

Tolking i offentlig sektor -Høgskolen i Oslo

3000 timer

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!