Panita Laksuktom

female

Fyllingsdalen, Norway

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Nivå 3: Tolker med tolkeutdanning

Skjerm 612 NOK

Telefon 612 NOK

Fremmøte 612 NOK

Stillerom 0 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Om

Utdanningsnivå: Universitets- og høgskoleutdanning, høyere nivå, Bachelor i sykepleie ved Høyskole i Bergen og Mastergrad i kunnskapsbasert praksis ved Høyskole i Bergen. Fagområde: Helse-, sosial- og idrettsfag.Tolkeerfaring 3 siste år (i timer); 2016: 251-300 timer, 2015: 251-300 timer og 2014: 151-200 timer.

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Psykisk helse
 • Privat næringsliv
 • Kriminalomsorg
 • Barnevern
 • Politi
 • Helse

Tolkemetoder:

 • Simultantolking
 • Konsekutivtolking

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte

Utdannelse:

Bergen University, Interpretation Education , Norway

Level 3

2005 - 2006

Bergen University College, Nursing Education (BSc) Bergen, Norway

Bachelors degree

2002 - 2005

University college Bangkok, Bussiness administration - Computer Science ,Thailand

1997 - 1999

Bergen University College, Master Programme in Evidence Based Practice ,Norway

Masters degree

2011 - 2015

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!