Tolker Profil

female

Mine språkkunnskaper

Dialekt: -
Dialekt: -
Aksent: -
Aksent: -

Ingen formelle kvalifikasjoner

Skjerm 100 NOK

Telefon 100 NOK

Fremmøte 100 NOK

Stillerom 100 NOK

Alle priser er basert på møter på én time

Aktuelle fagområder:

 • Utlendingsforvaltning
 • Utdanning og undervisning
 • Sosial- og trygdevesen
 • Rettsvesen
 • Privat næringsliv
 • Barnevern
 • Politi

Tolketyper:

 • Skjermoppdrag
 • Telefonoppdrag
 • Fremmøte
 • Videoromsoppdrag

Utdannelse:

Allmenn kunnskap ved Dahlske videregående Grimstad

2014 - 2016

Håndter alle dine tolkebestillinger på ett sted.

TikkTalk er en åpen markedsplass for tolketjenester. Registrer deg gratis og bestill en tolk i dag!